????????????????????????????????????

Master of Business Administration (MBA) je medzinárodne uznávaný stupeň určený na rozvoj zručností potrebných pre kariéru v podnikaní a riadení. Hodnota MBA však nie je prísne obmedzená na podnikateľský svet. MBA môže byť tiež užitočné pre tých, ktorí vykonávajú manažérsku kariéru vo verejnom sektore, súkromnom priemysle a iných oblastiach.

Programy MBA vo všeobecnosti ponúkajú rad koncentrácií alebo špecializácií, ktoré umožňujú študentom získať odborné manažérske znalosti v konkrétnych oblastiach, ako je zdravotníctvo, financie, psychológia alebo technológie.

Odborníci tvrdia, že študenti MBA by sa mali rozhodnúť, na ktorú oblasť sa budú špecializovať na základe toho, aké zručnosti by im pomohli zlepšiť ich pracovné výkony a ktoré špecializácie s najväčšou pravdepodobnosťou zvýšia ich pracovné príležitosti. Absolventi MBA so špecializáciou v oblasti dopytu dostávajú vyššie mzdy ako ich rovesníci, ktorí sa zameriavajú na menej obchodovateľné disciplíny.

 

Aké zručnosti učí MBA

Profesori obchodných škôl hovoria, že programy MBA pomáhajú študentom rozvíjať zručnosti potrebné na vystupovanie ako vedúci pracovníci podniku, ako je schopnosť rýchlo a presne analyzovať veľké množstvo informácií a schopnosť rozvíjať inteligentné riešenia obchodných problémov. Programy MBA tiež učia študentov, ako inšpirovať a motivovať ľudí a priniesť rešpekt, zručnosti, ktoré sú životne dôležité pre tých, ktorí chcú riešiť ambiciózne podnikateľské projekty, ktoré vyžadujú tímovú prácu.

 

Podnikanie

Pre mnohých potenciálnych podnikateľov je získanie kvalifikácie Master of Business Administration (MBA) nevyhnutné. Začatie podnikania sa stalo jednou z piatich najdôležitejších motívov na štúdium MBA. Podnikanie je už niekoľko rokov rastúcim trendom a je teraz pevnou kľúčovou motiváciou pre množstvo ľudí, ktorí sa chystajú na štúdium MBA.

Jednou z inštitúcií, kde môžete študovať programy MBA, je medzinárodná European School of Business & Management.

Súvisiace príspevky