História váh sa datuje do starovekého Egypta. Prvými prístrojmi na váženie boli rovnoramenné váhy. Dnešný ukazovateľ rovnovážnej polohy nahradzovala vodorovná poloha ramien. Dnes sú váhy oveľa komplikovanejšie a majú množstvo použití. Aplikácie sa pohybujú od laboratórneho váženia chemikálií až po váženie obalov na účely prepravy.

Moderné počítacie váhy spĺňajú všetky kvality moderných váh. Pomocou optimalizácie referenčného čísla je možné zlepšiť strednú hodnotu čiastočnej hmotnosti. Ich úložná kapacita a možnosť napájania z batérie premenili tieto druhy počítacích váh na nenahraditeľný nástroj pre profesionálne použitie. Tieto počítacie stupnice sú ideálnym nástrojom na stanovenie množstva kusov s vysokou presnosťou. Pre funkciu počítania kusov je potrebné určiť skutočnú hmotnosť jedného kusa. Ak poznáte túto váhu, môžete ju zadať pomocou číselnej klávesnice. Počítacie váhy pozostávajú z mnohých rôznych komponentov, ktoré majú zodpovedajúce oficiálne certifikáty. Počítacie váhy môžu byť napájané cez sieť 240 V alebo pomocou batérie. Váhy poháňané batériou fungujú samostatne.

 

Laboratórne váhy

Vyváženie je kľúčovým a základným vybavením pre každé laboratórium. Preto sú dôležité laboratórne váhy. Správna váha vám môže pomôcť zjednodušiť procesy a zabezpečiť dosiahnutie presných výsledkov, ktoré potrebujete. Prvá a najdôležitejšia úvaha pri nakupovaní laboratórnej váhy je uvedomenie si jej použitia a aplikácie. Podľa účelu váhy, druhu a množstva materiálu sa zohľadňuje výber váhy. Na meranie množstva mikrogramov farmaceutických zlúčenín je potrebné presné analytické vyváženie. Váhy môžu byť tiež definované podľa ich snímača váženia. Niektoré váhy používajú tenzometer, čo je v podstate kovový predmet, ktorý sa deformuje pri použití napätia, čo má za následok zmenu elektrického odporu, ktorý môže korelovať s veľkosťou priťaženia vyvolaného hmotnosťou. Tenzometre sa často nachádzajú v obchodných váhach a ďalších väčších nástrojoch.

 

Na čo si dávať pozor pri kúpe váhy

Vážiaca plošina: Uistite sa, že veľkosť a tvar sú vhodné pre cielené použitie.

Rozhranie počítača: Takmer všetky analytické a presné váhy zahŕňajú v sebe softvér. Zistite, či sú klávesnica a displej navrhnuté pre optimálne použitie. Je obrazovka dostatočné veľká?

Pozrite sa na kapacitu alebo maximálnu povolenú hmotnosť: Zamyslite sa nad typom meracej nádoby, ktorú budete používať spolu s meraným materiálom.

Súvisiace príspevky