Na Slovensku sa nachádza približne 35 termal parkov. Je to úctyhodné číslo. Máme ich síce menej, než napríklad v susednom Maďarsku, ale vzhľadom na to, že sme z nemalej časti hornatou krajinou a navŕtavanie prameňov je náročné, tak je ich pomerne dosť. To, čo ich navzájom odlišuje je primárne kvalita vody a jej chemické zloženie. Voda s obsahom minerálnych látok sa využíva pri zlepšovaní zdravotného stavu ľudí a potlačovaní ochorení. Slovensko je známe rôznorodosťou termal parkov. Máme strediská s vodou pôsobiacou blahodarne na pohybové ústrojenstvo, kožné ochorenia, kardiovaskulárne ochorenia, nervový systém, ochorenia dýchacích ciest, atď. Napríklad voda v Thermal Parku Vrbov je chemickým zložením vápenato-horečnatá, hydrogén-uhličitanová, síranová, teplá, hypotonická. Hodnota celkovej mineralizácie je 3,7-3,9g/l pre vrt č. 1 a 3,9-4,1g/l  pre vrt č. 2. To sú vlastnosti, ktoré jej dávajú schopnosť pôsobiť priaznivo na  pohybový a dýchací systém, nervovú sústavu a srdcovo – cievne ústrojenstvo. Voda nevyteká z nejakého plytkého vrtu. Jeho hĺbka dosahuje úctyhodných 2 502 metrov. Na povrch sa dostáva pri teplote 59 °C. Vrt číslo 1 pri 56°C a pred vliatím do bazénov sa ochladzuje.

Zaujímavosťou je, že kúpalisko je vlastne sekundárnym výsledkom snahy rybárov o chov rýb v oteplenej vode. Z toho dôvodu bol navŕtaný vrt č 1. S hĺbkou 1 742 metrov. Následne sa začalo budovať kúpalisko a termálna voda bola využívaná aj na rekreáciu. www.termalnekupalisko.sk

Súvisiace príspevky