Elektromagnetický spínač s názvom relé má niekoľko zložitých aspektov, no jeho podstate sa dá porozumieť. Je však potrebné oboznámiť sa s tým, na akom princípe funguje. Prečo a ako sa relé používa? Aké rôzne typy sú v súčasnosti k dispozícií?

Čo je relé?

Relé je elektrické zariadenie, ktoré spína (zapína a vypína) obvod. Spínač sa neovláda fyzicky, ale elektrickým signálom. Relé dáva používateľovi možnosť aktivovať viac ako jedno zariadenie a to tak, že pripojí viacero relé, ktoré dodávajú potrebný prúd.

Relé sa využíva v oblastiach, kde je potrebné ovládať obvody – jeho hlavnou funkciou je poslúžiť ako spínač. Jeho ochranná funkcia bráni preťaženiu alebo prípadným poruchám elektrických obvodov. Pri takzvanom časovom relé, sa dá nastaviť presná doba, počas ktorej bude spínač zapnutý a plniť si svoju úlohu.

Relé: využitie

Relé sa používajú na ovládanie vysokonapäťových obvodov pomocou nízkonapäťového signálu. Relé v podobe izolantu je ďalšou možnosťou využitia – chránia spotrebiče keď sú pod prúdom, izolujú ich.

Tak ako už bolo spomenuté, relé poskytujú funkcie časového nastavenia, kde podľa preferencií používateľa časovo spínajú a zatvárajú kontakty. Preťažovacie relé je elektromechanický nástroj, ktorý chráni motory pred preťažením. V motoroch sa používajú najmä kvôli situáciám ako sú dopravné kolóny, ktoré môžu spôsobiť jeho poškodenie.

Výhody spínača

Relé plnia v priemyselných odvetviach viaceré úlohy. Ich špecifické vlastnosti sú často oceňované a na trhu sú dostupné v nespočetnom množstve druhov. Majú mnohé výhody nie len pre systémy, ale aj pre používateľov.

Jednoduchá a efektívna prevádzka

Aktivácia prebieha naozaj jednoducho. Prúd pretekajúci cievkou relé vytvára magnetické pole ktoré dokáže meniť spínacie kontakty, vďaka tomu dokáže zariadenia ovládať na diaľku. Dokonca môžu spínať viacero kontaktov naraz.

Jednoduchá inštalácia a odstraňovanie porúch

Relé sa ľahko montujú prichytením na lištu DIN. Mnohé modely relé majú na hornej strane spínač, ktorý umožňuje technikovi zapínať a vypínať kontakty aj bez napájania cievky. Týmto spôsobom možno okamžite izolovať problémy na vstupnej alebo výstupnej strane, pričom nikdy nie je potrebné odstrániť ani jeden vodič.

Dlhá životnosť

Životnosť relé od kvalitného výrobcu je približne 1 milión prevádzkových cyklov – tento počet je v porovnaní s inými spínacími zariadeniami značne veľký. Treba však zobrať do úvahy, že pri príliš častom a rýchlom používaní sa životnosť postupne znižuje.

Súvisiace príspevky