Zberný dvor je miesto, ktoré sa využíva na zber komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a elektroodpadu. Zberný dvor je zriadený obcou alebo združením obcí. Viete, čo všetko patrí do elektroodpadu, veľkoobjemového odpadu a drobného stavebného odpadu?

V niektorých obciach je možné niektoré druhy odpadov odniesť na špeciálne miesta, akými sú zberné dvory. Fyzická osoba môže bezplatne odovzdať odpad na zbernom dvore, ktorý sa nachádza na území obce, ktorej je poplatníkom.

Veľkoobjemový odpad – čo všetko tu patrí?

Do veľkoobjemového odpadu patrí starý nábytok, umývadlá, kuchynské linky, koberce a radiátory. Tento typ odpadu patrí jednoznačne na zberný dvor. Niektoré obce však ponúkajú zber alebo jarné a jesenné upratovanie. V každom prípade, do veľkoobjemového odpadu nepatrí bioodpad zo záhrad, ako napríklad konáre a kmene, tráva, lístie, papier, sklo a odpad z čistenia ulíc.

Kam s drobným stavebným odpadom?

Drobný stavebný odpad máte možnosť vyložiť v čase zberu veľkoobjemového, drobného stavebného a nebezpečného odpadu pred dom. Túto akciu však organizujú len určité obce. V prípade, že vaša obec to neorganizuje, neváhajte sa obrátiť na zberný dvor, kde tento druh odpadu môžete zaniesť bez akéhokoľvek poplatku.

Drobný stavebný odpad zahŕňa drobné zmesi betónu, dlaždíc, keramiky, obkladačiek a sadrokartónu. V žiadnom prípade tu však nepatrí stavebný odpad s obsahom nebezpečných látok, ako napríklad ortuť a azbest.

Elektroodpad a jeho triedenie

Medzi elektroodpad patria veľké a malé kuchynské spotrebiče, počítačová a kancelárska technika, elektrické a elektronické prístroje a zariadenia, televízory, lampy, elektronické hračky a elektromotory. Elektroodpad však nezahŕňa neúplné elektrospotrebiče, ktoré sú bez elektrického motora a kovových častí.

Súvisiace príspevky