Časy, keď sa znalosť jedného cudzieho jazyka dala na pracovnom trhu považovať za konkurenčnú výhodu, sú dávno preč. Angličtina na strednej alebo vyššej úrovni je samozrejmosťou aj na juniorských pozíciách. Druhý jazyk môže rozhodnúť o úspechu uchádzača o pracovné miesto. Ktorý to je?

Požiadavky pracovného trhu a schopnosti uchádzačov o prácu nie sú v jazykovej oblasti v potrebnom súlade. Podľa portálov ponúkajúcich prácu nie je dostatok ľudí, ktorí hovoria po nemecky, a to aj napriek tomu, že s nemecky hovoriacou krajinou susedíme, na Slovensku pôsobí približne 410 nemeckých firiem a tisíce Slovákov pracujú v Nemecku nielen v gastrosektore či v sociálnych službách ako opatrovatelia, ale žiadaní sú napríklad aj v IT sektore. Napriek tomu, že „medzinárodným jazykom“ informačných technológií je odborná angličtina, firmy žiadajú od zamestnancov aj ovládanie jazyka materskej firmy. „Je naozaj prekvapujúce, že o štúdium nemčiny, ale ani taliančiny nie je na Slovensku veľký záujem, hoci Nemecko a Taliansko majú spomedzi zahraničných investorov u nás najviac firiem. Taktiež je aktuálne na trhu aj málo lektorov nemeckého jazyka,“ hovorí spolumajiteľka jazykovej školy Berlitz Katarína Boskovičová.

Najžiadanejším jazykom v jazykových školách je angličtina. „Určite je to tým, že ide o jazyk, ktorým sa dohovoríte všade. Dobrou správou je, že sa neustále zvyšuje úroveň, na akej ju Slováci ovládajú. Kým v minulosti mali študenti skôr začiatočnícku úroveň, teraz k nám prichádzajú s mierne pokročilou až pokročilou úrovňou, ich cieľom je zdokonaliť sa napríklad v rámci obchodných stretnutí, prezentácií či rokovaní,“ delí sa o názor a skúsenosti z praxe Katarína Boskovičová.

Aktívna znalosť, vyšší zárobok

Podľa portálu platy.sk ľudia, ktorí ovládajú a pri práci využívajú cudzí jazyk aktívne, zarábajú až o tretinu viac ako ostatní. Takže investícia do štúdia cudzieho jazyka sa určite vyplatí. No aj pre tých, ktorí jazyk nepoužívajú aktívne, je dôležité udržiavať sa jazykovo vo forme. „Určite má zmysel navštevovať jazykové kurzy priebežne, pretože tým si jazykové znalosti udržiavate aj prehlbujete a nikdy neviete, či sa vám nezídu a nerozhodnú o vašom úspechu už pri najbližšom pracovnom pohovore. V praxi sa to určite stáva. Udržiavanie si kondície v rámci cudzích jazykov je rozhodnutie na celý život, ale príjemné,“ pokračuje K. Boskovičová z Berlitz.

Kurzy pre každého

Zaujímavé je, že nemčinu aktívne využíva v práci asi iba každý desiaty zamestnanec a ovládajú ju skôr staršie ročníky. „Navštevované boli a stále sú aj kurzy francúzštiny, no v porovnaní s angličtinou je záujem o ne nepomerne menší,“ spresňuje Katarína Boskovičová.

Čo to znamená pre uchádzačov na trhu práce? Že ak svoje voľné časové kapacity využijú na štúdium cudzieho jazyka, prácu si nájdu rýchlejšie a ich plat môže byť vyšší. „Dnes sú už na našom trhu kurzy, ktoré sa nielen úrovňou znalosti jazyka, ale aj časovým rozvrhom dokážu maximálne prispôsobiť potrebám študenta, a preto má šancu naučiť sa cudzí jazyk každý, kto oň má záujem,“ pokračuje spolumajiteľka jazykovej školy Berlitz.

Zaujímavé sú napríklad telefonické hodiny s lektorom, pre ktorého je cudzí jazyk jeho materinskou rečou. Tieto hodiny môže študent absolvovať kedykoľvek, lebo lektor je k dispozícii 24/7. Navyše si môže vytvoriť vlastnú učebnicu podľa toho, čo sa potrebuje naučiť, aby sa lepšie uplatnil na trhu práce. Zdokonaľovať sa teda môže v cudzom jazyku napríklad v oblasti práva, administratívy, marketingu, financií a v mnohých ďalších oblastiach.

Nestrácať kontakt s cudzím jazykom pomáha aj sledovanie televízie, najmä teraz populárnych streamovacích médií, ktoré majú nekonečné množstvo seriálov, filmov a dokumentov v pôvodnom jazyku. „Ich sledovanie je výborný spôsob, ako si precvičovať počúvanie cudzieho jazyka a byť s ním v kontakte aspoň pasívnou formou,“ uzatvára Katarína Boskovičová.

Súvisiace príspevky