Mnohé e-shopy, ktoré sa prezentujú ako ekologicky uvedomelé, v skutočnosti v dôležitých bodoch zlyhávajú. Ich filozofia sa totiž neodráža v ich správaní. Dedoles sa ale k davu “nečinných” nepridáva. Práve naopak. Svoj manifest plní s vedomím, že zmena začína od nás.

Pomáhame prírode: Dedoles sadí les

Dnešný svet, kde ľudia kladú svoje potreby na prvé miesto a zabúdajú pri tom na zdroj našej obživy a života – planétu, je rozčuľujúci a únavný. Dedoles si ale svoju spoločenskú zodpovednosť jasne uvedomuje. Problémy sú stále naliehavejšie a vyžadujú si okamžitú pozornosť.

Jedna z aktivít, do ktorých sa Dedoles pustil, je sadenie stromov. Októbrové farby a začiatok jesene sa nesú v ešte prírodnejšom duchu ako obvykle. Dedoles totiž vysadil svoj prvý les – až 1000 stromov.

 

Stromy potrebujeme k životu

Obyčajný strom ročne vyprodukuje až 100kg kyslíka. Človek zas ročne spotrebuje až 8násobok, z čoho plynie, že na jedného človeka by na svete malo byť osem stromov. Nejde však len o samotný kyslík, stromy prinášajú ďalšie benefity – znižujú letné horúčavy, pomáhajú prekvitať rozmanitým formám života a pozitívne ovplyvňujú ľudskú psychiku. Zamestnancom s výhľadom na prírodu a okolitú zeleň sa nielen lepšie pracuje, ale bývajú tiež menej chorí a podráždení.

Dedoles si uvedomuje, že odlesňovanie jevážny spoločenský problém, preto sa rozhodol priložiť ruku k dielu vysadením lesa a sprievodnými vzdelávacími aktivitami rozšíriť povedomie o tejto téme. Sadenie lesa sa uskutoční na pozemku medzi Modroua Šenkvicami, na tento pozemok má verejnosť neustále prístup a v budúcnosti sa tu budú konať rôzne workshopy osadení stromov systémom permakultúry.

Permakultúra je pojem, ktorý nie je natoľko známy. Ide o štýl sadenia, ktorým sa vytvárajú záhrady a prostredie, v ktorom človek žije. Cieľom je, aby sa prírodaneustále obnovovala bez akéhokoľvek zásahu človeka a zároveň mu slúžila či už ako zdrojobživy, alebo energie.

 

Nie sme na svete sami

Novodobá generácia sa správa tak, akoby bola posledná. Akoby nič iné po nás už nemalo prísť. Lenže, pravdou je, že na svete nie sme sami a budúce generácie si tiež zaslúžia svet, ako ho poznáme my. Dedoles si preto dal záväzok dodržiavať ekologické procesy, minimalizovať odpad a zvyšovať kvalitu a udržateľnosť materiálov, z ktorých sú vyrábané produkty. Spolupráca s firmami, ktoré majú podobné hodnoty a záleží im na životnom prostredí, je na prednej priečke.

Filozofia Dedoles je všestranná a za svoju ju môže prijať každý. Nejde len o prázdne vety a slová, ide o životný štýl.

Súvisiace príspevky