Čítanie nám umožňuje preniesť sa z nášho vlastného sveta do druhého. Medzi stránkami knihy sa môžeme ponoriť do života fiktívnych postáv a spoznávať kultúru úplne odlišnú od tej našej. Môžeme sa tiež naučiť nové slová a frázy a v neposlednom rade zažiť množstvo emócií. Čítanie však nie je dôležité len pre dospelých ale aj pre deti.  Knihy pre deti  umožňujú našim najmenším ocitnúť sa v inom svete, zlepšujú ich jazykovú zásobu a predstavivosť.

Účinky čítania na vývoj dieťaťa sú obrovské, čo potvrdili početné štúdie.  Učitelia a rodičia majú skvelú pozíciu, vďaka ktorej môžu zabezpečiť, aby sa čítanie stalo kľúčovou súčasťou každodennej rutiny detí.

Lepšie jazykové znalosti

Denné čítanie môže malým deťom od útleho detstva pomôcť pri osvojovaní jazykov, komunikačných zručností, sociálnych zručností a gramotnosti. Ak čítate vašim deťom v prvých mesiacoch ich života, stimulujete tým tú časť mozgu, ktorá im umožňuje porozumieť významu jazyka a pomáha budovať gramotnosť a sociálne zručnosti.

Utužuje vzťah rodič – dieťa

Je samozrejmé, že pravidelné čítanie vášmu malému dieťaťu vám môže pomôcť nadviazať s ním pevnejší vzťah. Pokiaľ ide o deti, jednou z najdôležitejších vecí, ktoré môžete urobiť, aby ste pozitívne ovplyvnili ich vývoj, je tráviť s nimi čas. Čítanie vašim deťom sa môže stať pravidelným spoločným podujatím, pri ktorom sa môžete tešiť na spoločné chvíle. Pri spoločnom čítaní bude vaše dieťa dôverovať a očakávať, že tu pre neho budete. Vyberte si zaujímavú a pútavú knihu pre deti, ktorá zaujme ako vašu ratolesť tak i vás. Ak ste kresťansky založený, určite je pre vás dôležitá každodenná modlitba. V kníhkupectvách nájdete knihy pre deti, v ktorých nájdete pekné modlitby ako aj príbehy svätých.

Čítanie obľúbenej knihy vašim deťom vám pomôže nielen sa s nimi spojiť, ale dá im pocit intimity a pohody. Tento pocit intimity pomáha vášmu dieťaťu, aby  cítilo  vo vašej blízkosti pocity lásky a pozornosti, ktoré zas podporujú jeho pozitívny rast a rozvoj.

Súvisiace príspevky