Nástrahy na vás čakajú na každom kroku. Nikdy neviete, kedy sa nástraha zmení na úraz. Poistka vás pred úrazmi neochráni, ale pomôže vám nečakané udalosti lepšie znášať. Čo to úrazové poistenie vlastne je a prečo by ste ho mali uzavrieť aj vy?

 

Ujasnite si, čo to ten úraz vlastne je

Slovenský právny systém v súčasnosti pojem úraz legálne nevymedzuje, preto ho nemajú rovnako zakotvený ani poisťovne, ktoré úrazové poistenie prinášajú, a odlišný je aj rozsah krytia.

Úraz sa najčastejšie definuje ako telesné poškodenie alebo smrť, ktoré sú následkom náhleho pôsobenia vonkajších síl alebo vlastnej telesnej sily alebo neočakávané a neprerušované pôsobenie vysokých alebo nízkych vonkajších teplôt, plynov, pár, žiarenia a jedov s výnimkou mikrobiálnych jedov a imunotoxických látok.

 

Poistné podmienky nepodceňujte

V prípade uzatvorenia úrazového poistenia by vás mali zaujímať aj malé písmenká. Prečítajte si poistné podmienky a definíciu úrazu si poriadne objasnite ešte predtým, ako podpíšete zmluvu. Pomôže vám to vyhnúť sa nejasnostiam a nemilým prekvapeniam. V tomto prípade je dobré presne vedieť, čo všetko zmluva v prípade úrazu kryje a aké má výnimky.

 

Úrazy, ktoré dobré úrazové poistenie zahŕňa

* utopenie

* popálenie, obarenie, omrznutie, zamrznutie

* zlomenina horných a dolných končatín, podvrtnutie

* natiahnutie svalov

* tetanus a besnota (nákaza pri úraze)

* zásah elektrickým prúdom alebo úder blesku

* uškrtenie, udusenie

* náhodné a krátkodobé vdýchnutie plynov alebo pár

* požitie jedovatých alebo leptavých látok

 

Jeden úraz má dosah na celú rodinu

Úraz v jednej chvíli zmení váš život a finančne zaťaží nielen vás, ale celú vašu rodinu. Prináša dlhodobé výdavky, s ktorými ste nepočítali, a kým sa vrátite do života, na ktorý ste zvyknutí, nejaký čas to potrvá. Ak ste mali šťastie a nemáte trvalé následky. Je dobré sa na takéto zmeny dopredu pripraviť.

 

Športovci a rizikoví zamestnanci, pozor

Úrazové poistenie má niekoľko rizikových skupín. Určuje ich pracovná činnosť a šport, ktorému sa venujete. Existujú činnosti, ktoré poisťovňa nepoistí. Patrí medzi ne aj tá vaša?

Horolezec, pilot, kaskadér alebo krotiteľ šeliem. Výnimiek je oveľa viac. Opýtajte sa na ne finančného sprostredkovateľa skôr, ako sa dostanete k podpisu zmluvy. Choroby z povolania tvoria výnimku, pretože v tomto prípade nejde o náhodné poškodenie.

Pri športe sa predpokladá výskyt menších zranení, ale aj tu môže dôjsť k vážnejším zraneniam s trvalými následkami. Poisťovne presne uvádzajú, pri ktorých najmä adrenalínových športoch s vami poistku neuzavrú.

 

Domáci majstri by vedeli rozprávať

Ďalšou kategóriou, pri ktorej sa úrazy stávajú minimálne tak často ako pri športe, sú práce okolo domu, chalupy alebo v garáži. Týchto zranení z roka na rok pribúda a najčastejšie dochádza k zraneniam vašich ratolestí, preto by ste mali myslieť aj na úrazové poistenie pre deti. Poisťovne preto prišli s rodinným poistením, kde na jednu zmluvu poistíte dvoch dospelých a až päť detí.

Ak máte doma majstra, ktorému nie je cudzie ani elektrické náradie, ako brúska, cirkulárka, motorová píla či hoblík, nad úrazovým poistením v domácnosti by ste sa mali vážne zamyslieť.

 

Počasie ako nehodový faktor

Jedným z faktorov, pri ktorých k nehodám dochádza častejšie, je počasie. Zima, ľad, fujavica a problém nemajú len šoféri na cestách, ale aj chodci. Pošmyknúť sa na ľade a zlomiť ruku alebo nohu sa môže podariť každému. Mladému aj staršiemu.

 

Individuálne alebo skupinové?

Poistiť môžete seba alebo celú rodinu či skupinu, ktorú tvorí najmenej 20 osôb (zamestnanci firmy, športový klub, žiaci základnej a strednej školy). Riziká kombinujte podľa vlastného uváženia. Len vy viete čo a prečo. Aj výška poistnej sumy je na vás. Dobre to zvážte, aby poistka naozaj stála za to.

 

Záruka, že sa vám nič nestane, neexistuje

Poistka nie je váš anjel strážny. To, že ju uzavriete, neznamená, že sa vám nič nestane. Poistka je pomocník, ktorý pomáha zmierňovať finančné následky v prípade, že sa vám niečo stane. Život vám môže na nepoznanie zmeniť obyčajné pošmyknutie, ale niečo sa vám môže stať aj vtedy, keď z domu ani päty nevystrčíte. Jeden okamih a celý život sa obráti hore nohami.

 

Každý úraz je iný

Peniaze z poistky poisťovňa klientovi vypláca podľa percentuálneho ohodnotenia poškodenia zdravia a výšky poistky. Ohodnotenie zdravia vychádza z tabuliek, kde má každá diagnóza pridelené body, z ktorých sa pri poistnom plnení vychádza. Pri trvalých následkoch môže poisťovňa poistné plnenie vyplatiť naraz alebo čiastočne ako doživotný dôchodok. Úrazové poistenie nekryje len úraz, ale aj čas nevyhnutného liečenia spôsobeného úrazom.

 

Poisťovňa si úraz vždy preverí

Bez lekárskych správ, operačného protokolu, prepúšťacej správy v najhoršom prípade bez úmrtného listu to nepôjde. Úraz musíte poisťovni zdokladovať, aby k poistnému plneniu došlo. Ak sa vám niečo stane, kontaktujte poisťovňu, v ktorej ste úrazové poistenie uzavreli. Tam vám povedia, čo všetko potrebujete a ako máte postupovať ďalej.

Súvisiace príspevky