Ani v 21. storočí ešte nie je kanalizačná sieť všade samozrejmosťou. Odľahlé kopanice či miesta, kde by pripojenie kanalizačnej prípojky bolo nerentabilné alebo priamo nemožné, možno poznáte aj vy. Avšak ani nehnuteľnosti v ťažko dostupných lokalitách nemusia ostať napospas osudu.

 Riešenie nie je možno najvoňavejšie, no svoju úlohu splní dokonale. Na zachytávanie osobitých a odpadových vôd bez ich ďalšieho vypúšťania do vôd podzemných alebo povrchových totiž slúžia žumpy. Nakladanie s vodami upravuje zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách, ktorý však žumpu nedefinuje ako vodnú stavbu a tak sa na ňu tento zákon ani nevzťahuje. Pri riešení žumpy však treba stavebné povolenie spolu s povolením stavby, z ktorej bude žumpa odpadové vody zachytávať. Ak už táto nehnuteľnosť stojí, stačí žumpu ohlásiť ako drobnú stavbu – všetky tieto veci upravuje v príslušných paragrafoch stavebný zákon.

 

Žumpa – charakteristika a čo je dobré vedieť

Ide o bezodtokové zariadenie, vlastne akúsi nádrž. Ako taká sa teda žumpa musí pravidelne vyvážať, pričom odporúčaná frekvencia je aspoň jedenkrát v priebehu 3 týždňov. Všetko samozrejme závisí aj na vyťaženosti nehnuteľnosti, respektíve produkcii splaškových vôd. S uvedenou frekvenciou sa uvažuje pri trvalo obývanej nehnuteľnosti, v ktorej žije 5 členná rodina. Na jednu osobu pripadá zhruba 115 litrov vody denne z čoho vyplýva, že pre 5 člennú domácnosť je potrebný odhadovaný objem žumpy na úrovni 12 m3.

 

Ako žumpu pokladať?

Pri umiestňovaní žumpy na pozemku je nutné pamätať a zohľadniť dobrý prístup k nej, to pre prípad vyvážanie fekálnym vozom. Steny a dno musia byť vodotesné, strop nepriedušný a v aspoň 30cm výške nad maximálnou hladinou. Dôležitý je aj vstup pre betónové žumpy – ten sa zväčša rieši na okraji žumpy, pričom otvor by mal mať najmenej 60x60cm. Dôležité je, aby bol zakrytý poklopom (z betónu, plastu alebo liatiny) a celý priestor by mal byť riadne odvetrávaný (prostredníctvom vnútornej kanalizácie alebo vetracieho potrubia).

 Žumpa už dlhodobo slúži ako alternatívne zberné miesto pre splašky a odpadové vody. Pri jej kúpe zvážte nie len jej umiestnenie a objem, ale aj fakt, či je žumpa pre vás vhodná z pohľadu užívateľského komfortu. Treba počítať s jej pravidelným vyprázdňovaním, s čím môžu byť spojené dodatočné prevádzkové náklady. Aj napriek tomuto sú žumpy stále vítanou alternatívou pre mnoho nehnuteľností, ktorých majitelia si s odpadom nevedia dať rady legálnou cestou.

Súvisiace príspevky