Napriek koronavírusu sa deje veľa dobra

Napriek tomu, že situácia so šírením koronavírusu Covid-19 je vážna a nechceme ju nijako zľahčovať, uvedomujeme si, že neustále správy o počte nakazených neprospievajú zrejme nikoho psychike. Chceme však ukázať, že sa popritom deje aj veľa dobra. 

Aj v tejto ťažkej situácii ľudia hľadajú, ako sa zomknúť a nasmerovať pomoc tam, kam ju najviac treba. Zdroje z projektov spoločenskej zodpovednosti nasmerovali mnohé firmy, samosprávy ale aj jednotlivci do boja s pandémiou. Snažia sa pomôcť všetkým ľudom, ktorí to naozaj potrebujú.

Darovali stavebný materiál

V rámci dobrovoľníckych aktivít SIKA Slovensko rozdala stavebný materiál zo svojej produkcie na rôzne stavby jednotlivcom, či rodín a to v hodnote takmer 30 tisíc eur. ,, Podporili sme tiež Slobodu zvierat a darovali sme jej časť našich výrobkov na obnovu a údržbu kotercov pre štvornohých miláčikov,” hovorí Branislav Augustín zo spoločnosti Sika Slovensko. Zamestnancom firma umožnila prácu z domu, aby sa chránili pred možnosťou nákazy. Spoločnosť plánuje aj v nasledujúcom období pokračovať v aktivitách z minulého roka. Zatiaľ si na to vyčlenili sumu, približne 30 000 eur. ,,Viac sa chceme zamerať aj na podporu znevýhodnených skupín. Je zjavné, že našu podporu budú potrebovať viacerí ľudia,” dodáva Branislav Augustín. V rámci ochrany životného prostredia sa firma chce zamerať aj na trvalú udržateľnosť a hlavne zlepšenie životného cyklu budov a infraštruktúry.

Rozdávali obedy

Spoločnosť Edenred sa v rámci spoločenskej výzvy  #PodmeSaNajest ktorá dokázala počas jej dvoch fáz motivovať a zapojiť do podpory reštaurácií viac ako 64 000 užívateľov stravovacích. Spoločne s nimi podporili až 2098 reštaurácií na Slovensku, celkovo takmer až 600 000 krát. Počas výzvy rozdali až 130 000 odmien k opätovnej podpore reštaurácií. ,,Sme presvedčení, že reštaurácie nie sú len biznis, ale sú dôležitou a nevyhnutnou súčasťou spoločenského ekosystému pričom s každou z ich sa spájajú ľudia, priateľstvá, rodina, spomienky, zážitky, tradície či spôsob, ako ochutnávať svet. Ich podporu vnímame nielen ako spoločenskú zodpovednosť podať pomocnú ruku, tým, ktorí potrebujú pomoc viac než kedyľvek predtým, ale je to pre nás aj forma podpory vo vzťahu k našim partnerským prevádzkam počas tohto náročného obdobia.,” tvrdí Jana Caltíková, produktová a marketingová riaditeľka Edenred.

Pomoc dôchodcom a ľuďom bez domova

Počas pandémie pomáhajú aj menšie spoločnosti, či živnostníci. Zdravotníci sú vďační za každú podporu, v začiatkoch pandémie nemocnice bojovovali s nedostatkom rúšok, kde sa spojili mestá napr. dolnokubínska samospráva sa rozhodla spolu s dobrovoľníkmi pomáhať staršej skupine ľudí s donáškou obedov a s nákupmi do domácností. Aj týmto krokom chcela radnica pomôcť, aby dôchodcovia v čase koronavírusu obmedzili svoj pohyb vonku na minimum.  V Dolnom Kubíne pomáhala aj spoločnosť Catering&Consulting s.r.o. ,,Rozdávali sme obedy ľuďom bez domova a snažili sa aspoň touto maličkosťou podporiť každého, kto to v tejto situácii potrebuje,” hovorí Jaroslav Vicáň.

Aj životné prostredie potrebuje pomoc

Zaujímať sa o ekológiu a stav našej krajiny či okolia je v dnešnej dobe priam nevyhnutnosť. Zodpovedné podnikanie je o zapájaní firiem aj do tejto problematiky prostredníctvom snáh o udržateľné mestá či adaptáciu na klimatickú zmenu. Populárne je nastavenie systému na „zero-waste“ či zavedenie recyklácie. Aj PPA CONTROLL sa rozhodlo tento aspekt zahrnúť do svojej politiky. „Znižovať množstvo vznikajúceho odpadu, zvyšovať podiel jeho recyklácie a minimalizovať nepriaznivé vplyvy na životné prostredie. Sústavným vzdelávaním a otvorenou komunikáciou sa snažíme zvyšovať povedomie nielen našich pracovníkov, ale aj pracovníkov našich dodávateľov. Dôraz na osobnú zodpovednosť a žiaducu účasť na bezpečnosti a ochrane zdravia, pracovného i životného prostredia je našou prioritou nielen do najbližších rokov,“ uzatvára RNDr. Viera Cehláriková, riaditeľka úseku manažérskych systémov PPA CONTROLL, a. s.

Súvisiace príspevky