Regionálne rozdiely pretrvávajú

Slovensko čaká zmena v regulácii cien elektrickej energie aj plynu. Otázkou však zostáva, či sa ceny za distribúciu elektriny budú naprieč regiónmi Slovenska aj naďalej výrazne líšiť. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorý pripravuje na nasledujúce 5-ročné obdobie novú regulačnú politiku, sa k tomu zatiaľ nevyjadril.

Aktuálne sa ceny za elektrickú energiu a jej distribúciu zásadne líšia podľa toho, či ste zákazníkom na západnom, východnom alebo strednom Slovensku. V každom z týchto regiónov distribuuje elektrickú energiu koncovým spotrebiteľom iná spoločnosť. Kým na východe krajiny platia spotrebitelia výrazne viac za výkon, na západe je to za distribuované množstvo elektriny, pričom najvýraznejšie rozdiely sú pri najnižších odberoch.

„Poplatky za distribúciu sú poplatky pre distribučnú spoločnosť, ktorá pre odberateľa elektriny zabezpečí distribúciu elektriny z bodu A, teda od jej výrobcu,  do bodu B, teda k spotrebiteľovi. Úlohou distribučnej spoločnosti je tiež zabezpečiť konkrétny výkon elektrických vedení, ktorý môže odberateľ kedykoľvek využiť. Povedané jednoducho, distribučná spoločnosť je ako prepravca balíkov. Elektrinu si spotrebiteľ kupuje u výrobcu, o dopravu sa stará distribučná spoločnosť,“ vysvetľuje Michal Kolimár, energetický audítor a riaditeľ strediska distribúcie energií spoločnosti PPA Power DS, ktorá patrí do skupiny spoločností PPA CONTROLL.

Veľké regionálne rozdiely v cenách, ale aj v procesoch pri pripojení, odpojení, zmene istenia, výkonu, merania alebo rôznych vyjadreniach, majú vplyv aj na rozhodovanie investorov o tom, kde umiestnia svoju prevádzku. Ak  chceme, aby sa na Slovensku rozvíjali všetky regióny, treba urobiť zmeny, ktoré odstránia tieto rozdiely a anomálie. Možno sa to podarí v rámci novej regulačnej politiky, ktorú teraz pripravuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví,“ dodal energetický audítor z PPA Power DS.

Dočkajú sa odberatelia harmonizácie cien a ostatných podmienok odberu elektrickej energie v jednotlivých regiónoch? „Aj tieto okruhy tém sú a budú súčasťou pracovných rokovaní pri príprave novej regulačnej politiky, na ktorej intenzívne pracujú ustanovené pracovné skupiny úradu v spolupráci s regulovanými subjektami. Úrad bude verejnosť včas podrobne informovať a to aj tak, že poskytne oficiálnu prvú verziu regulačnej politiky na verejné pripomienkovanie,“ reagoval Radoslav Igaz, hovorca Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Súvisiace príspevky