Povinné zmluvné poistenie už niekedy riešil každý, kto vlastnil či prevádzkoval automobil. Napriek tomu sa asi zhodneme na tom, že je okolo neho veľa neznámych a vďaka širokej ponuke na trhu je výber toho najlepšieho produktu pomerne komplikovaným a zdĺhavým procesom. Poďme si teda zhrnúť, čo povinné zmluvné poistenie kryje, čo ovplyvňuje jeho cenu a kde si ho môžete bez bolesti dohodnúť.

Prečo je povinné zmluvné poistenie povinné?

Povinné zmluvné poistenie je poistenie zodpovednosti z prevádzky vozidla a je povinné pre všetkých, ktorí chcú vozidlo prevádzkovať na pozemných komunikáciách. Túto povinnosť ukladá dokonca zákon a povinné zmluvné poistenie kryje škody spôsobené prevádzkou vozidla tretím osobám a chráni tých účastníkov premávky, ktorí nehodu nezavinili. Jeho zmyslom je predovšetkým to, aby v prípade, keď vznikne škoda, bola poistená osoba chránená pred finančnými dôsledkami spočívajúcimi najmä vo finančných nárokoch poškodeného. Vďaka povinnému zmluvnému poisteniu zároveň odpadá riziko vymáhania vzniknutej škody, ktoré je často zdĺhavé a všetky prípadné nároky poškodených sú uspokojené včas poisťovateľom. PZP je potom nutné mať z rovnakých dôvodov aj na území väčšiny európskych štátov.

Čo kryje povinné zmluvné poistenie?

Rozsah krytia povinného zmluvného poistenia vyplýva zo zákona a nemožno ho zmluvne meniť a sú do neho zahrnuté nasledujúce nároky na náhradu škody: spôsobenú ujmu vzniknutú ublížením na zdraví alebo usmrtením, spôsobenú ujmu vzniknutú poškodením, zničením alebo stratou veci. Ďalej ušlý zisk a účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením len v prípade márneho uplynutia lehoty na vybavenie poistnej udalosti alebo neoprávneného odmietnutia, alebo neoprávneného krátenia poistného plnenia poisťovateľom. Jednoducho povedané, povinné zmluvné poistenie kryje ujmu na zdraví a na majetku tretích osôb, ale aj ujmu na zdraví blízkych osôb a ušlý zisk, ak súvisí so škodou na zdraví, okrem vodiča vozidla, ktorý škodu spôsobil. Je preto dôležité strážiť si limity, na ktoré si povinné zmluvné poistenie zjednávať. Týmto poistením totiž nechránime len tých druhých na cestách, ale aj svoju rodinu.

Čo ovplyvňuje cenu povinného zmluvného poistenia?

Cenu povinného zmluvného poistenia ovplyvňujú štyri základné faktory, a to objem motora, adresa trvalého bydliska, vek osoby zjednávajúcej poistenie a fakt, ako dobre šoférujete. To o vás vypovedajú bonusové mesiace, čo sú v skutočnosti mesiace, ktoré ste odjazdili bez akýchkoľvek poistných udalostí. Na povinné zmluvné poistenie však má vplyv aj počet sedadiel vo vozidle, použitie vozidla a to, či je majiteľ vozidla fyzická alebo právnická osoba. Niektoré poisťovne tiež rozlišujú model a značku auta, druh paliva, hmotnosť vozidla a dátum prvej registrácie. A v neposlednom rade sa na cene povinného zmluvné poistenie podpisuje aj výšky limitov, tá minimálna je zo zákona 5 240 000 eur za škodu bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených a 1 050 000 eur za škodu bez ohľadu na počet poškodených.

Kde si povinné zmluvné poistenie dohodnúť?

Keďže povinné zmluvné poistenie ponúka snáď každá poisťovňa operujúca na území Slovenskej republiky, nebolo by úplne efektívne preskúmať všetky ich ponuky. Našťastie si ho však môžete dohodnúť aj na diaľku z pohodlia domova vďaka službám, ktoré ponuky na slovenskom trhu porovnajú za Vás. Tento komfort pre záujemcov ponúka napríklad internetová služba Klik.sk, kde je možné v priebehu pár minút vyhľadať povinné zmluvné poistenie presne podľa vašich predstáv. Poistenie je možné dohodnúť ako cez mobil, tak cez počítač, všetko je hotové behom chvíľky a zelenú kartu dostanete obratom do e-mailu. Druhý deň potom bude zaslaná poštou na adresu, ktorú ste uviedli. Všetko je tak maximálne rýchle a pre vás úplne komfortné.

Súvisiace príspevky