Lesy tvoria jednu z najvýznamnejších súčastí našej planéty Zem. Primárnym dôvodom ich dôležitosti pre život na našej planéte je nepochybne ich funkcia produkovať kyslík. Nie nadarmo sa o lesoch hovorí, že sú pľúcami Zeme. Je tomu skutočne tak. Lesy v sebe skrývajú množstvo fascinujúcich faktov. Poďme ich spoločne spoznať. Niektoré z nich vám už budú možno známe a niektoré vás možno skutočne veľmi prekvapia.

1.fakt: 1 hektár ihličnatého lesa dokáže v priebehu jedného roka vytvoriť až 30 ton kyslíka.

2.fakt: jednou z funkcií lesou je i schopnosť spomaľovať rýchlosť vetra.

3.fakt: lesy naprieč celou našou planétou pokrývajú až 30% jej celkového povrchu.

4.fakt: amazónsky dažďový prales produkuje pre obyvateľov našej planéty celkovo až 20% kyslíka.
5.fakt:
v lesoch sa nachádza viac ako 80% suchozemských živočíchov a rastlín.

6.fakt: lesy majú svoj medzinárodný deň. Každoročne tento výnimočný sviatok lesov pripadá na 21.marec. Medzinárodný deň lesov bol prvýkrát vyhlásený Organizáciou spojených národov v roku 2012.

7.fakt: najväčšie množstvo lesného porastu pokrýva územie Ruska. Lesy v Rusku tvoria až 7,8 milióna štvorcových kilometrov. Druhá v poradí je Brazília a následne Kanada.

8.fakt: niektoré z najlepšie chránených lesov sú lesy obývané domorodými obyvateľmi.

9.fakt: strom môže ročne izolovať až 150 kilogramov oxidu uhličitého. Lesy sveta ukladajú odhadom 296 gigaton uhlíka v nadzemnej aj podzemnej biomase.

10.fakt: použitím dreva na stavbu sa ušetrí asi 40 percent uhlíkových emisií v porovnaní s betónom a asi 30 percent v porovnaní s oceľou.

Aj vďaka týmto faktom sa môžeme ľahko presvedčiť o tom, aké sú lesy výnimočné a pre život na našej planéte nenahraditeľné. Okrem iného sú i zdrojom obnoviteľné materiálu využívaného na výrobu drevených brikiet, peliet a1 či ekohrášku, ktoré slúžia na ekologické vykurovanie domácností.

Súvisiace príspevky