Súčasná situácia ohľadom pandémie má okrem iného aj nemalý dopad na oblasť liečby rakoviny. Práve tu, kde hrá čas tak dôležitú úlohu, sa pacienti zo strachu pred nákazou boja opúšťať domovy, rušia svoje plánované vyšetrenia a prehliadajú varovné signály svojho tela. Drahocenný čas pritom beží a dôsledky by mohli byť rozsiahle. Na tento problém reaguje pražské Protónové centrum zavedením novej služby virtuálnej onkologickej ambulancie, ktorá funguje od konca januára. Ide o systém, kedy si pacienti môžu sami určiť, či chcú stretnutie s lekármi realizovať prostredníctvom videokonzultácie, alebo či sa na neho dostavia osobne.

Virtuálne ambulancie z pohodlia domova

Vo virtuálnej ambulancii prebiehajú konzultácie pacienta s lekárom pomocou videohovoru. Služba je určená pacientom s novo diagnostikovaným onkologickým ochorením, ktorí majú podstúpiť ožarovanie (rádioterapiu) a chcú sa informovať o protónovej terapii, jej výhodách a rizikách. Virtuálne ambulancie sú úplne zadarmo a pre všetkých pacientov z celej ČR.

Hlavné výhody virtuálnej ambulancie

  • Možnosť absolvovať vstupnú konzultáciu aj v prípade náhleho respiračného ochorenia či karantény.
  • Zníženie rizika nákazy koronavírusu SARS-CoV-2 v čase nepriaznivej epidemiologickej situácie v ČR.
  • Úspora času stráveného na cestách.
  • Konzultácie z pohodlia domova.
  • Možnosť pripraviť si otázky na lekára vopred.

Každému pacientovi je k dispozícii koordinátor

Onkologicky chorých často trápia bolesti, strach a pochybnosti, ktoré sa v čase koronavírusu samozrejme násobia. Preto má každý pacient Protónového centra svojho osobného koordinátora, ktorý mu je plne k dispozícii. Každý koordinátor je aj po stretnutí s lekárom pripravený sa s pacientom znovu stretnúť a prerokovať ďalšie kroky, prípadne zodpovedať otázky, ktoré pacienta napadli počas konzultácie. Nasledujú administratívne kroky, ktoré za pacienta takisto rieši jeho osobný koordinátor, ktorý naplánuje aj všetky potrebné vyšetrenia.

Čo možno neviete

  • Protónovú liečbu zo zákona hradia zdravotné poisťovne a je teda dostupná všetkým pacientom z Českej republiky, ale aj klientom slovenských a vybraných európskych poisťovní.
  • Pražské Protónové centrum (PTC) doteraz liečilo cez 6000 pacientov z 50 krajín sveta.
  • Protónová liečba je v súčasnosti najšetrnejšou rádioterapiou: poskytuje vysokú šancu na úspešné zvládnutie liečby pri minimalizácii vedľajších účinkov.
  • PTC vyvinulo jedinečné ožarovacie postupy, vďaka ktorým mu patrí popredné miesto na svete v liečbe karcinómu prsníka.
  • PTC je spoluautorom medzinárodných odporúčaní pre liečbu zhubných lymfómov a zúčastňuje sa klinických štúdií iniciovaných Oxfordskou univerzitou.

Súvisiace príspevky