Smrť. Slovo, ktoré mnohým z nás naháňa hrôzu. Je však nevyhnutná a skôr či neskôr postretne každého z nás. Stretávame sa s ňou bežne, ale len málokto chce pomyslieť na to, kedy smrť zasiahne aj jeho samotného. Niektorí ľudia len sotva môžu o nej hovoriť a nechcú sa zamýšľať nad jej skutočnými dôsledkami. Toto je pochopiteľná reakcia vzhľadom na skutočnosť, že toľko ľudí považuje život za nič iné ako stav, v ktorom je ľudské telo biologicky aktívne. Je však čas sa opýtať samých seba: Čo sa stane po smrti, ak sa vôbec niečo stane? Čo to vlastne smrť znamená? Ako by mali reagovať pozostalí milovaní? Názor na smrť a život po nej sa líši od kultúry, náboženstiev, ale aj od ľudí samotných. Poďme si povedať najbežnejšie predstavy.

 

Putovanie duše

V mnohých náboženstvách sa dozvieme, že tajomstvo smrti je súčasťou záhady duše a života ako takého. Pochopenie smrti skutočne znamená pochopenie života. Počas života, ako ho poznáme, je telo oživené dušou. Po smrti dochádza k oddeleniu tela a duše. Ale duša naďalej žije. S tou výnimkou, že je nespútaná fyzickými obmedzeniami tela. A keďže skutočný charakter človeka – jeho dobrota, cnosť a nesebeckosť – leží v duši, je logické predpokladať, že po splnení svojich povinností na Zemi vystúpi do vyššieho stavu.

 

Ničomu nie je koniec

Moderná fyzika nás naučila, že žiadna látka skutočne nezmizne, že iba zmení formu. Napríklad strom by mohol byť vyrezaný a použitý na stavbu domu alebo stola alebo stoličky. Bez ohľadu na to, ako sa tvar mení, drevo zostáva drevom. A keď je to isté drevo spálené v peci, znova sa zmení forma a stáva sa energiou, ktorá uvoľňuje teplo a plyn. Strom, stolička a oheň sú iba rozdielnymi formami tej istej látky. Duchovná životná sila duše nikdy nezmizne; po smrti sa jednoducho mení z jednej formy na inú- vyššiu formu.

To, čo si myslíme, že sa stane, keď zomrieme, je neoddeliteľne spojené s tým, ako žijeme. Z tibetského a budhistického hľadiska nemôže byť život dobre prežívaný, pokiaľ nie je človek pripravený na smrť.

 

Byť pripravení

Na smrť by sme mali byť pripravení z duchovného hľadiska, ale pravdupovediac, keď našim najbližším citlivo už za života spomenieme, čo by sme chceli na pohrebe mať, určite by im to pomohlo. Pre trúchliacu rodinu je častokrát ťažké myslieť na veci týkajúce sa pohrebu. Musia myslieť na to, či sa ich milovaný chcel dať spáliť alebo pochovať do zeme, aké kvety chcel mať na pohrebe alebo akú by si želal hudbu. V tých najťažších chvíľach stoja pri nás profesionálne pohrebné firmy, ktoré dokážu vybaviť veľa veci za nás. Pohrebná služba Zvolen vám pomôže pri vybavovaní pohrebu zosnulého.

Jednou z vecí, ktorú si ľudia neuvedomujú v súvislosti so smrťou, je to, že rodina sa musí zmieriť so smrťou milovaného človeka a v srdci im zostane priepasť a v tomto náročnom období  musia zároveň urobiť ťažké rozhodnutia o tom, ako by chcel byť ich milovaný odprevadený na druhý svet.

Súvisiace príspevky