Myslíte si, že dnešná doba nie je pre podnikanie vhodnou? Možno sa mýlite. Niečo staré končí, iné nové začína. Takto to môže byť aj s podnikaním. Trebárs vám aktuálna kríza zhatila plány v kariére zamestnanca, ale možno práve kvôli tomu sa konečne rozhodnete založiť si vlastnú firmu a začať podnikať sám.

Či už sa chystáte začať podnikať, alebo by ste chceli zmeniť podnikanie zo živnosti na s.r.o., často vás odrádza administratíva okolo, ktorú založenie s.r.o. prináša. Nerobte to sami. Nechajte si spoločnosť s ručením obmedzením založiť na kľúč. Bez nutnosti rôznych právnych služieb, ale aj bez chýb, ktorých sa môžeme dopustiť, sa cena 199 € za založenie s.r.o. naozaj vyplatí. Najlacnejšie zakladanie s.r.o. je spoločnosť, ktorá sa na zakladanie firiem špecializuje a za zmienenú cenu vám založí s.r.o vrátane všetkých zákonných poplatkov, ktoré sú so založením firmy spojené. Na kľuč vám firmu založí, zaregistruje a vybaví všetky náležitosti.

Založiť s.r.o. môže byť tak jednoduché, že vás to šokuje

Pre založenie spoločnosti stačí, aby ste na webových stránkach firmy vyplnili jednoduchý formulár. Na základe toho dostanete do 24 hodín do e-mailu pripravené dokumenty spolu s vystavenou faktúrou za služby. Dokumenty je treba podpísať a tieto podpisy si nechať overiť. S týmito podpismi ich potom naskenujete a pošlete späť e-mailom s kvalifikovaným elektronickým podpisom, alebo ich jednoducho vložíte do obálky a pošlete poštou. Zhruba do 10 pracovných dní bude vaše s.r.o. založená (v dobe koronavírusových obmedzení sú termíny na obchodnom registri v Bratislave dlhšie – obvykle viac ako 45 dní). Od Najlacnejšie zakladanie s.r.o. ostanete elektronický výpis o založení s.r.o. Firma vás tiež zaregistruje na daňovou úrade. Všetky potrebné informácie nájdete na webových stránkach Najlacnejsiezakladaniesro.sk.

Chcete podnikať rýchlejšie? Kúpte si hotovú firmu

Ready-made s.r.o. sú drahším riešením, ale podnikať môžete okamžite, naviac získavate firmu, ktorá má históriu. Nie finančnú, ktorá by mohla byť problematickou, ale ide o firmu, ktorá nie je úplne novou. To je často dôležité vo chvíli, keď potrebujete bankový úver, leasing, či sa chcete zapojiť do rôznych dotačných programov, alebo verejných obstarávaní. Ready-made s.r.o., ktorá je neplatcom DPH, môžete kúpiť za 333 €. Ak chcete byť platcom DPH, zaplatíte za firmu 1700 €.

Súvisiace príspevky