Už druhý týždeň ma pobolieva v lakti. Niekedy je to horšie, inokedy lepšie, ale otravná bolesť je prítomná stále a zásadne ovplyvňuje kvalitu môjho života. Treba s tým niečo urobiť, ale k akému odborníkovi ísť?

Na chirurgiu? To je prvé, čo napadne väčšine z nás, keď má problém s pohybovým aparátom. Druhou možnosťou je ortopéd. Málokto však vie, že existuje ešte niekoľko ďalších expertov na tieto ťažkosti. Športoví lekári, rehabilitační lekári, fyzioterapeuti a fyziotréneri… Čo vedia, čo nevedia, aké sú ich kompetencie a kedy za ktorým ísť?

 

Fyzioterapeut nie je masér

Fyzioterapia je v našich končinách pomerne mladá disciplína, preto asi neprekvapí, že bežný človek nevie, čo si má pod ňou predstaviť. Žeby masáže?

Fyzioterapeut však nie je masér. Je to vysokoškolsky vzdelaný zdravotnícky pracovník, ktorého poslaním je prinavrátiť ľuďom zdravie, vrátiť ich k plnohodnotnému životu a práci. Pomáha riešiť problémy s pohybom, ktoré vznikli ako dôsledok životného štýlu – športovania, nešportovania, sedenia, jednostranného preťaženia, zápalu, operácie, úrazu…

Od maséra sa fyzioterapeut líši aj tým, že okrem úľavy od akútnej bolesti dokáže zistiť príčinu jej vzniku a v spolupráci s uboleným človekom ju natrvalo odstrániť. Neordinuje lieky či utišujúce prostriedky, ale správnu terapiu – zvyčajne kombináciu vhodných dotykov, pohybov a aplikáciu prístrojov určených na regeneráciu a obnovu tkanív. Navyše každého naučí niečo výnimočné – rozumieť „reči“ svojho tela.

Fyzioterapeut pacienta vždy najskôr vyšetrí, bez ohľadu na to, či už má alebo nemá stanovenú diagnózu od iného odborníka, a na základe výsledkov vyšetrenia vytvorí dlhodobý alebo krátkodobý rehabilitačný plán. Cieľom fyzioterapie je dosiahnuť plnú funkčnosť tej časti pohybového aparátu, ktorá je z nejakého dôvodu obmedzená. Aby sme toto obmedzenie odstránili, napríklad bolesť, opuch alebo čokoľvek iné, pátrame po jeho príčine,“ vysvetľuje fyzioterapeut Mgr. Martin Skladan zo Spine Clinic.

Mgr. Martin Skladan, Spine Clinic

 

Nielen pre športovcov

Aj športoví lekári robia vyšetrenia v súvislosti s pohybovou aktivitou. Keďže však na liečbu pohybového aparátu nie sú celkom špecializovaní, s boľavým lakťom či opúchajúcim kolenom nám nemusia až tak pomôcť. Istá forma pomoci sa zato dá nájsť u fyziotrénera. Jeho úlohou nie je za každú cenu zvýšiť kondíciu, ale navrátiť telu primeranú svalovú silu napríklad po úraze či po operácii. Vie taktiež pomôcť zlepšiť rozsah hybnosti a pohyblivosti problémovej časti tela. Pokiaľ však vidí, že pacient má bolesti, s najväčšou pravdepodobnosťou ho odporučí k inému odborníkovi.

 

Chirurg alebo ortopéd?

Podľa definície sa chirurg zaoberá diagnostikou a liečbou úrazov a iných ochorení. Nezaobídeme sa bez neho, keď potrebujeme sadru alebo zoperovať otvorenú zlomeninu. Samozrejme, chirurgia je veľmi široký pojem, preto sa títo odborníci ďalej delia podľa toho, ktorej časti tela sa venujú, napríklad na cievnych chirurgov, neurochirurgov, kardiochirurgov, plastických a rekonštrukčných chirurgov.

Jednou z chirurgických špecializácií je ortopédia, ktorá sa zaoberá problémami s pohybovou sústavou. Hm, takže s boľavým lakťom, pätou, tŕpnucimi prstami alebo seknutým chrbtom by sme mali ísť asi k ortopédovi, nie? „Pokiaľ nie sú problémy spôsobené úrazom a sú skôr dlhodobé, odporúčal by som najskôr fyzioterapeuta,“ hovorí ortopéd MUDr. Tomáš Jakubík z Clinica Orthopedica. „Mal by byť zorientovaný v pohybovom aparáte a vedieť urobiť vlastné vyšetrenia, na základe ktorých posúdi, či pacient potrebuje ortopéda alebo by pomohla fyzioterapeutická liečba.“

Až keď sa ukáže, že fyzioterapia nemá želaný efekt, teda, že bolesť alebo opuch pretrvávajú, je čas navštíviť ortopéda. Dobrý fyzioterapeut nám to aj vždy odporučí.

MUDr. Tomáš Jakubík, Clinica Orthopedica

 

Úzka spolupráca je ideál

Ideálne je, keď fyzioterapeut a ortopéd úzko spolupracujú. „Pre pacienta je najlepšou voľbou také zariadenie, ktoré má fyzioterapiu a ortopédiu v podstate vo vedľajších dverách, kde majú títo odborníci vytvorené podmienky na úzku spoluprácu,“ myslí si špecialista z Clinica Orthopedica. „Ortopéd musí vedieť, čo dokáže fyzioterapeut, že vie často pomôcť aj bez operácie. Fyzioterapeut by zas mal vedieť, kde sú hranice jeho možností a kde bude užitočnejší ortopéd.“

„Rovnako by som vyzdvihol prepojenie ortopéda a fyzioterapeuta, teda odborníkov, ktorí sa podieľajú na vyliečení pacienta, na prinavrátení plnej funkčnosti tela. Či už berieme poúrazový, alebo pooperačný stav, prvoradá je komunikácia s pacientom zo strany ortopéda aj fyzioterapeuta. Veľmi dôležitá je aj komunikácia ortopéd – fyzioterapeut, aby sa potvrdili fakty a aby na sto percent fungovalo plánovanie a postup rehabilitácie,“ myslí si fyzioterapeut Skladan. „V našej klinike má väčšina pacientov odporúčanie na rehabilitáciu od ortopéda, to znamená, že pacienta už vyšetril lekár a má stanovenú diagnózu.“

 

Nie je ortopéd ako ortopéd

Prax ukazuje, že keď už treba navštíviť ortopéda, o niečo efektívnejšie dokáže pomôcť taký, ktorý aj operuje. Prečo je to tak? Veď operácie mu zaberajú čas, ktorý by mohol venovať pacientom v ambulancii… „Je to rozdiel, pretože ten, ktorý operuje, vie, čo si môže dovoliť – čo sa dá liečiť bez operácie, kedy je operácia nutná a ako sa po nej veci budú vyvíjať,“ je presvedčený MUDr. T. Jakubík z Clinica Orthopedica.

V jednom aj v druhom prípade, teda, keď sa dá problém vyriešiť bez operácie alebo keď to bez nej nepôjde, sa zase do hry zapojí fyzioterapeut.

„Poúrazový aj pooperačný stav sú si podobné v tom, že je to trauma pre danú časť tela, ku ktorej tak treba aj pristupovať. Treba dodržiavať postupy, poznať funkciu a funkčnosť danej oblasti a podľa toho zostaviť rehabilitačný plán,“ hovorí fyzioterapeut zo Spine Clinic. Práve pri pooperačnom stave, kedy ortopéd vykoná zákrok na sto percent, by mala nasledovať stopercentná rehabilitácia u fyzioterapeuta. Vtedy je mimoriadne dôležité prepojenie, komunikácia a plánovanie medzi ortopédom a fyzioterapeutom, aby si to neodniesol pacient, ale aby jeho zotavovanie prebehlo v čo najskoršom možnom čase. Práve čas hrá v pooperačnom aj poúrazovom období veľkú rolu. Čím skôr sa začne s rehabilitáciou – samozrejme, záleží od druhu operačného výkonu -, tým je väčší predpoklad na plnohodnotné vrátenie funkčnosti zoperovanej alebo zranenej lokality tela.“

Súvisiace príspevky