Základy samozrejme nemá len budova. Aj iné stavby potrebujú základy. Na tie, teda na špeciálne zakladanie stavieb, sa špecializuje spoločnosť Stavex Top s.r.o.

Založenie objektov pozemných a inžinierskych stavieb je sofistikovaná časť stavebníctva, na ktorú sa špecializuje firma Stavex Top s.r.o. Tá ponúka predovšetkým zakladanie stavieb na vŕtaných pilótach. Viac informácií o činnosti firmy, vrátane referencií, nájdete na webových stránkach www.stavextop.sk. Čo presne práce špeciálneho zakladania stavieb predstavujú? A aké základové konštrukcie sa používajú?

Delenie základových konštrukcií

Obecne je možné základové konštrukcie rozdeliť na plošné základy, základové pásy a hlbinné základy. Zatiaľ čo plošné základy prenášajú zaťaženie do pôdy na celej ploche, základové pásy pracujú so stenovou konštrukciou objektu, teda s jej nosnou časťou. Hlbinné základy sa líšia. Majú totiž schopnosť prenášať zaťaženie do hĺbky a sú preto vhodné aj tam, kde pôda pod stavbou nie je dostatočne únosnou, či kde je vyššia spodná voda. Pre tento účel sa používa zakladanie objektov na pilótach. Ďalšou vhodnou technológiou sú tzv. studne a kesóny. Tieto práce špeciálneho zakladania stavby môžete zadať firme Stavex Top.

Nechajte si poradiť s výberom vhodných základov stavby

Pilóty (pilótové základy) sú často používanou technológiou pri špeciálnom zakladaní stavieb. Ako základy sa osadia štíhle pilóty, obvykle betónové, železobetónové oceľové či drevené. Tie majú kruhový prierez. Na tieto pilótové hlavice sa potom uložia základy. Pilóty sa osadia vŕtaním či vrážaním (baranením).

Ak sa očakáva veľké zaťaženie a hĺbky, používajú sa tzv. studne. Ide o duté valcové telesá, často betónové skruže, ktoré sa podhrabovaním osadia do terénu. Vnútro sa obvykle zaplní štrkopieskom. Na takto vytvorené studne sa následne postaví základná doska.

Veľmi podobné sú aj kesóny. Líšia sa však prierezom osadzovaných blokov. Ten je obdĺžnikový či štvorcový. Vhodné sú v miestach s očakávanou spodnou vodou.

Súvisiace príspevky